Deze week is bekend geworden dat de coronamaatregelen voor o.a. de sportsector vanaf 6 november 2021 worden aangescherpt. De bestaande basisregels blijven van kracht. De belangrijkste nieuwe maatregel is dat het coronatoegangsbewijs (CTB) op meer plekken verplicht wordt. Dit zal een zeer ingrijpende maatregel voor onze vereniging zijn.

Als bestuur betreuren we het dat de toegankelijkheid van de sport, in een tijd dat lichamelijke gezondheid erg belangrijk is, wordt beperkt. Ondanks een stevig protest van NOC*NSF in samenwerking met alle sportbonden is er helaas geen uitzondering gemaakt voor de binnensport. We willen graag dat zoveel mogelijk activiteiten kunnen doorgaan. Daarom zijn we als vereniging genoodzaakt ons aan de nieuwe maatregelen te houden. Hoewel we begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is, rekenen wij op ieders inzet en medewerking. Daarnaast willen we benadrukken dat de discussie over de maatregelen niet thuis hoort op het sportveld.  Start daarom geen discussies in bijvoorbeeld de whatsapp-groepen. Dat veranderd niets aan de situatie. De regels worden ons opgelegd, en daar zullen we het mee moeten doen.

De volgende maatregelen zijn vanaf 6 november 2021 van kracht:

DE BASISREGELS


Het belang van de basisregels is door de Nederlandse overheid nogmaals benadrukt. Wij roepen al onze leden en hun ouders op om hier alert op te blijven. Onder de basisregels wordt verstaan:

  • Blijf thuis en laat je testen bij klachten, ook als je gevaccineerd bent;
  • Positief getest op corona? Blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn;
  • Let op je persoonlijke hygiëne: vermijd fysiek contact, was vaak en goed je handen en hoest en nies in je elleboog;
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes (Sportbedrijf Katwijk zal hier zorg voor dragen in de accommodaties waar dit mogelijk is).

CORONATOEGANGSBEWIJS


Vanaf zaterdag 6 november 2021 is het coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht voor o.a. georganiseerde sportbeoefening in binnensportaccommodaties. Dit betekent dat alle personen vanaf 18 jaar bij binnenkomst een geldig coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs moeten tonen. Je krijgt een geldig coronatoegangsbewijs als je hersteld, getest of gevaccineerd bent.

Grasshoppers dient zelf zorg te dragen voor het controleren van het coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs van hun leden, deelnemers en bezoekers. Er kunnen door de gemeente Katwijk en Sportbedrijf Katwijk controles worden uitgevoerd wat betreft de naleving van deze regels.

  • Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnenlocaties wel een CTB tonen.

Hoe gaan we het doen?

We kennen straks 2 situaties; de trainingen en de wedstrijden:

  1. Trainingen

De coach van ieder team die spelers van 18 jaar en ouder in het team hebben zorgen ervoor dat de QR-codes vóór de training wordt gescand.  Zij kunnen zelf de Coronacheck scanner downloaden uit de appstoren. Wanneer een speler geen geldige QR-code kan tonen, dient de speler de sporthal te verlaten. De recreantenteams stellen zelf 1 persoon aan die de QR-codes gaat scannen.

Net als tijdens de lockdown is er geen publiek toegestaan in de sporthal. Deze keuze maken we zelf, omdat we de trainers niet onnodig willen belasten met extra handelingen. Komt u uw kind halen of brengen, wacht dan even buiten.

  1. Wedstrijden

Bij wedstrijden ontvangen over de gehele zaterdag veel mensen in de sporthal. We zijn daarom genoodzaakt om de gehele dag de coronatoegangsbewijzen te controleren bij de ingang. Deze taak wordt aan de teams die op dat moment spelen toegewezen.

Er wordt een speciale planning gemaakt die via de trainers en website wordt gepubliceerd. De planning wordt volgens onderstaande uitgangspunten gemaakt.

  • Speelt er 1 team, dan levert dit team 2 personen (vaak ouders) om de checks uit te voeren.
  • Spelen er 2 teams gelijktijdig, dan leveren beide teams 1 persoon.
  • Spelen er 3 teams gelijktijdig, dan leveren alle drie de teams 1 persoon.

Een instructie over het gebruik van de Coronacheck Scanner is hier te vinden.

Download hier de Coronacheck Scanner voor IOS

Download hier de Coronacheck Scanner voor Android

Het bestuur gaat ervan uit dat alle betrokkenen van ieder team hun verantwoordelijkheid nemen. We zullen met zijn allen onze schouders eronder moeten steken om, ondanks de beperkingen, er toch gezellige basketballdagen ervan te maken in sporthal Cleijn Duin!

MONDKAPJES


Omdat het gebruik van een coronatoegangsbewijs in de sporthal verplicht is, hoeven er geen mondkapjes te worden gedragen.

KANTINE DE BUCKET


Toch nog een heel klein voordeeltje. Omdat bij de toegang van de sporthal om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd. Is de kantine weer volledig toegankelijk en zijn alle zitplaatsen weer beschikbaar.