Ook dit jaar doen wij weer mee met Rabo Clubsupport. Stem vanaf 5 september op ons via de Rabo App of via rabobank.nl/clubsupport

Sport

2022 staat in het teken van het 50 jarig jubileum van Basketballvereniging Grasshoppers, waarin ook wordt stilgestaan bij de toekomst. Het bestuur is er van overtuigd dat als we een mooie club willen blijven we moeten gaan bouwen aan het toekomstbestendiger maken van de vereniging. Een van de speerpunten is om de jeugd goed om te kunnen vangen, dat we een veilig ‘thuis’ en inclusieve omgeving bieden. Daarvoor moeten we o.a. gekwalificeerde jeugdtrainers en scheidsrechters gaan opleiden.

Ons doel

1 Inschrijven van leden voor de trainers- en scheidsrechtersopleidingen van de Nederlandse Basketballbond.
2 Gebruik maken van de ervaringen van de hoofdtrainers van Dames 1 en Heren 1 om de jonge en onervaren trainers te coachen met specifieke aandacht voor het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving.
3 De ervaring van een van onze landelijke scheidsrechters inzetten in de begeleiding van de jonge scheidsrechters.
4 Workshops voor de jonge trainers en scheidsrechters.

Vorig jaar

Werven van leden door het geven van basketball clinics op Katwijkse basis- en middelbare scholen, en op de verschillende sportpleintjes in Katwijkse wijken, en in de thuislocatie van Grasshoppers Cleijnduijn. Daaraan voorafgaand worden contact gelegd met de scholen en Welzijnskwartier, en promotiemateriaal ontwikkeld en verspreid op de scholen en pleintjes. Opzetten van vrijwilligersbeleid, aanstellen van een vrijwilligers coördinator en werven van vrijwilligers en activeren van leden.

Bron: rabobank.nl