Ons bereikte het droevige bericht dat op 3 augustus jl. is overleden (bestuurs)lid van het eerste uur

Floor Maitimo

Hij volgde Grasshoppers nog altijd op de voet. Zeker ook om zijn kleinzoon Noah te zien spelen. Ook op de avond van het kampioenschap van Dames 1 was hij ondanks een zwakker wordende gezondheid nog aanwezig.

Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte en troost toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur Basketballvereniging Grasshoppers

Correspondentieadres
Mies Schoneveld Uitvaartbegeleiding
J. van der Vegt straat 63
2225 TR, Katwijk

Op woensdag 9 augustus is er van 19.00 uur tot 20.30 uur gelegenheid tot condoleren
in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 te Katwijk.