De Wit-Grasshoppers heeft zich te confirmeren aan de regels van de drank -en horecawet, welke opgenomen zijn in het Horecabeleid Katwijk 2013.
Gebleken is dat er rondom de PEP feesten enige onduidelijkheid bestond over de minimale leeftijdsgrens.

Om voor zowel de organisatie als voor de bezoekers duidelijkheid te scheppen, heeft het bestuur na zorgvuldige overwegingen het volgende besloten.

Personen tot en met 15 jaar hebben geen toegang tot het PEP feest.

Personen tussen de 18 jaar tot en met 25 jaar krijgen op vertoon van hun identiteitsbewijs een polsbandje omgedaan.

Wanneer men zich niet kan identificeren, zal de toegang tot het PEP feest worden geweigerd.

Het nuttigen van alcohol in de openbare ruimtes van de sporthal, zoals toilet, garderobe of anderzijds is ten strengste verboden.

Bij het constateren daarvan zal men verzocht worden de sporthal te verlaten.

De Wit-Grasshoppers is verantwoordelijk voor het naleven van de regels uit de drank –en horecawet.
Het is aan de barmedewerker en de organisatie de impopulaire taak om deze regels namens de vereniging na te leven en personen aan te spreken die ze overtreden.

Het bestuur is blij met de inzet en de bereidheid van de PEP commissie om er een geweldige avond van te maken. En dat moet het ook worden. Een avond die nog lang in herinnering moet blijven.
Om de reden hopen we ook op een ieders mederwerking en begrip voor bovenstaande maatregelen.

Mocht iemand toch nog een toelichting wensen, neem dan even contact op met één van de bestuursleden.

image