Deze week ontvingen wij het droevige bericht dat op 8 november jl. is overleden ons gewaardeerd oud-lid

Peter Meijvogel

Peter heeft een belangrijke rol gespeeld in de beginjaren van onze vereniging. Zo nam hij zitting in het bestuur en heeft hij menig (oud)-lid de basketbalsport bij mogen brengen als trainer en coach. Peter is daarmee één van de pijlers geweest waarop onze hedendaagse vereniging is gebouwd. Ook na zijn lidmaatschap bleef Peter de vereniging trouw steunen als sponsor met een vaste advertentie voor zijn behangwinkel in de Rebound. We zijn Peter daarom tot op de dag van vandaag zeer dankbaar voor wat hij voor de vereniging heeft betekend.

Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte en troost toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur Basketballvereniging Grasshoppers

Correspondentieadres:
Geraldine Meirink-Meijvogel
Kerkstraat 63
2223 AH Katwijk

Op maandag 14 november om 11:30 tot 12:30 is er gelegenheid tot condoleren in de aula van begraafplaats Duinrust, aan de Parklaan te Katwijk.

De afscheidsbijeenkomst zal in besloten kring plaatsvinden.