Met de bijna vaste instructeur Arnold Visser zijn we een scheidsrechter E-cursus en F-cursus aan het plannen.

Als eerste wordt er een scheidsrechter E-cursus gegeven die van belang is voor het komend seizoen. Met de beschikbare E-arbiters is het krap en kunnen de Rayon en poule arbiters alle hulp gebruiken. Er zijn al kandidaten bekend, maar gezien de krapte zijn meerdere gegadigden gewenst, zoniet vereist.

De scheidsrechter E-cursus wordt waarschijnlijk begonnen in de week van 29 augustus en er wordt getracht deze binnen twee weken af te ronden in Katwijk.