Mijn naam is Birgitte Neuteboom speelster van Dames 2. In de zomer ga ik via de organisatie SAMEN, onderdeel van Don Bosco, vijf en een halve week vrijwilligerswerk doen in Equador en Bolivia.Ik ga daar met straatkinderen werken. Van Santa Cruz in Bolivia ga ik naar Quito en Guayaquil in Equador waar ik verschillende projecten van Don Bosco bezoek. De projecten variëren in het werken met kinderen die op straat leven tot en met kinderen die op straat hebben geleefd.
Het eerste project waar ik ga werken is een opvangcentrum voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze kinderen verblijven hier om verschillende redenen (verwaarlozing, te vondeling gelegd ect). Ze worden door vrijwilligers verzorgd en opgevoed, in de hoop ze een betere toekomst te bieden.
Daarnaast ga ik ook naar een project voor jongens en meisjes die acute opvang nodig hebben. Zij worden vaak gedwongen om in de prostitutie te werken en zich aan te sluiten bij straatbendes. Door ze hier uit te halen en te begeleiden, proberen de vrijwilligers ze op het rechte pad te brengen.
Echter het grootste gedeelte van mijn verblijf werk ik met straatkinderen die op het project wonen. Deze kinderen variërend in de leeftijd van 5 tot 17 jaar, komen uit kansarme families, eindigen op straat en hebben helemaal niets meer. Ze krijgen onderdak, voeding, scholing en opvoeding in de hoop op een betere toekomst. Een van de belangrijkste dingen is misschien wel de liefde en de aandacht van de vrijwilligers.

Voor deze straatkinderen bestaan er gelukkig projecten opgericht door paters van Don Bosco en geleid door vrijwilligers. Om te zorgen dat er echt een toekomst kan zijn voor deze kinderen en de projecten blijven bestaan, is er hulp van buitenaf nodig.
In mijn omgeving probeer ik daarom zoveel mogelijk geld in te zamelen. Dit geld kan daar gebruikt worden voor kleine materialen (zoals schoolspullen/spelletjes/kleren),het verbeteren van de gezondheid (medicijnen, schoonmaakmiddelen), maar ook als bijdrage aan grotere projecten zoals toiletten, watervoorzieningen en dergelijke. Het is beter om deze materialen op locatie te kopen om een bijdrage aan de economie te leveren. Samen met de paters en vrijwilligers van het desbetreffende project kan ik overleggen hoe het geld het beste besteed kan worden. Na mijn reis maak ik een verslag met foto’s, zodat u kunt zien waar het geld aan besteed is.

Ik heb het volgende rekeningnummer geopend 748279121 t.a.v B. Neuteboom, waar u geld naar kunt storten, daarnaast staan er gele bussen op de bar, waar u uw donatie in kunt doen.

Hopelijk zijn er velen die mij willen helpen, zodat deze kinderen, net als kinderen in Nederland, zorgeloos uit kunnen kijken naar de volgende dag.

Voor nadere informatie kunt u mij altijd mailen op
birgitteneuteboom@hotmail.com

Alvast bedankt,
Birgitte Neuteboom