Basketball is een fantastische sport, maar spelregel technisch ook een lastige sport. Op de velden zijn er soms discussies te zien tussen spelers en scheidsrechters over de spelregels. Meer kennis van de spelregels zorgt voor meer begrip voor beslissingen van de scheidsrechters en maakt onze sport dus leuker, veiliger en positiever. Het spelregelbewijs maakt basketballers vertrouwd met de spelregels van onze sport.

Het spelregelbewijs wordt aangeboden via FlowSparks, de Elektronische Leeromgeving (ELO) van Basketball Nederland. Alle spelende leden van 13 jaar en ouder hebben automatisch toegang tot de omgeving waarin het spelregelbewijs behaald kan worden. Ook niet spelende leden, of leden die jonger zijn dan 13 jaar, kunnen door de verenigingen vrijwillig worden aangemeld, mits zij geregistreerd staan in Sportlink.

OPZET VAN HET SPELREGELBEWIJS

De omgeving van het spelregelbewijs bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte krijgt de speler uitleg over de verschillende regels en reglementen die onze sport kent. Hierbij wordt alleen ingezoomd op onderwerpen die voor elke basketballer bekend moeten zijn. Zo leert de speler over de loopregel, de tijdsregels en de verschillende persoonlijke fouten. De uitleg in tekst wordt ondersteund door plaatjes en filmpjes. Aan het eind van een onderdeel krijgt de speler enkele oefenvragen om te testen of de uitleg voldoende is begrepen.

Wanneer de speler denkt voldoende kennis te hebben opgedaan kan de eindtoets gemaakt worden. In de eindtoets krijgt de speler 30 vragen over de spelregels. De vragen bestaan uit tekstvragen en videovragen. Wanneer de speler de test heeft behaald, is het spelregelbewijs behaald!

De hele module van het spelregelbewijs kan ook in de Engelse taal worden gedaan. Daarvoor moet bij de persoonlijke instellingen de taal worden gewijzigd in Engels.

VERPLICHTING VAN HET SPELREGELBEWIJS

Sinds de invoering van het spelregelbewijs hebben veel verenigingen hun leden gemotiveerd om het bewijs te halen. Bijna 50% van de basketballers tussen de 14 en 24 jaar zijn momenteel in het bezit van het spelregelbewijs (of hoger diploma). Maar, wanneer we een volgende stap willen zitten in een positiever en veiliger sportklimaat is het nodig dat alle spelers de regels kennen en begrijpen. Daarom wordt het spelregelbewijs van seizoen 2022-2023 verplicht voor alle spelende leden vanaf 14 en tot en met 24 jaar.

Vanaf seizoen 2022-2023 wordt er na iedere wedstrijd gecontroleerd of een speler die heeft meegedaan in het bezit is van een spelregelbewijs. Wanneer een speler heeft meegedaan, terwijl deze speler geen spelregelbewijs heeft, wordt een waarschuwing genoteerd en per mail kenbaar gemaakt aan de verenging en de speler zelf. In totaal worden 7 waarschuwingen gegeven. Spelers krijgen op die manier de tijd om alsnog het spelregelbewijs te halen. Ook nieuwe leden krijgen zo voldoende tijd om aan de verplichting te voldoen.

Wanneer een speler voor de achtste keer meespeelt, zonder spelregelbewijs, wordt de speler aangemerkt als ongerechtige speler. Dit betekent dat het team de wedstrijd verliest met 20-0 en een boete ontvangt.

INLOGGEN VOOR HET SPELREGELBEWIJS

Een speler die het spelregelbewijs dient te halen, ontvangt een mail vanuit FlowSparks. Dit betreffen alle spelende leden (met een spelactiviteit) vanaf 13 jaar tot en met 24 jaar. De mail wordt automatisch verstuurd. In de ontvangen mail kan het lid een account aanmaken. Met dit account krijgt de speler toegang tot FlowSparks. Wanneer een lid later nogmaals wil inloggen in FlowSparks kan dat via deze link: https://login.flowsparks.com/.

HOE KAN JE HET SPELREGELBEWIJS HALEN?

Je hebt via Flowsparks een mail ontvangen om het spelregelbewijs te halen. In deze email staat een link zodat je een account kunt aanmaken en daarna kunt starten met het spelregelbewijs.
Heb je deze mail niet ontvangen?

  • Zit de mail misschien in je spam box?
  • Flowsparks gebruikt jouw emailadres dat in Sportlink staat. Dus check of het emailadres dat in Sportlink staat klopt (dit heb je doorgegeven aan de ledenadministratie). Heb je een ander emailadres geef dit dan door aan de ledenadministratie; emailadres ledenadministratie verenging. Als je emailadres is aangepast kan je je via onderstaande stappen je aanmelden.
  • Klopt het emailadres en kan je de email van Flowsparks niet vinden? Volg hiervoor de volgende stappen:

Aanmelden via Sportlink (gebruik deze link!). Vul het volgende in:
– Afdeling: NBB Afdeling Landelijk
– Type: Opleidingen en inschrijvingen
– Categorie: FlowSparks
– Subcategorie: Spelregelbewijs
– Klik op het groene hokje en vervolgens op aanmelden. Vul de gegevens in. (De volgende ochtend ontvang je de mail vanuit FlowSparks.)