Basketballvereniging Grasshoppers hecht veel waarde aan het bevorderen van een veilig sportklimaat voor onze leden en bezoekers. Een veilig sportklimaat is een omgeving waarin iedereen die aan sport deelneemt zich prettig en veilig voelt. Het gaat om het bevorderen van gewenst gedrag en het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, intimidatie of geweld. 

Grasshoppers doet haar best om een veilig sportklimaat te creëren door verschillende maatregelen te nemen op het gebied van sociale en fysieke veiligheid. Bijvoorbeeld door het aanvragen van VOG-verklaringen voor vrijwilligers, het opleiden en begeleiden van trainers, coaches en scheidsrechters, en het opstellen en handhaven van gedragsregels. 

Een veilig sportklimaat draagt bij aan meer plezier, betrokkenheid en prestaties van sporters!