Beste Grasshopper,
We willen weten hoe jij het bij de club vindt. Wat vind je belangrijk? Zijn er dingen die opgepakt moeten worden? Als vereniging zijn we daar graag van op de hoogte en daarom willen wij jou vragen om deze enquete in te vullen.
De uitkomst zullen we gebruiken om nog meer in te gaan op de wensen van onze leden. Ook zorgen we voor een plezieriger en veiliger sportklimaat.

Ouders van jonge jeugdleden vragen wij de enquête gezamenlijk in te vullen.

De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld binnen de werkgroep Veilig Sportklimaat en worden niet met anderen gedeeld.

Het invullen van de vragenlijst gebeurt anoniem. Aan het einde van de vragenlijst vragen we om je contactgegevens om eventueel contact met je op te nemen over je antwoorden. Het is niet verplicht om deze gegevens in te vullen.

Alvast bedankt voor je medewerking!

De werkgroep Veilig Sportklimaat