Toelichting entree thuiswedstrijden Dames 1 en Heren 1

Toelichting entree thuiswedstrijden Dames 1 en Heren 1

Solar-systemen Grasshoppers maakt zowel aan de Dames- als aan de Herenkant een positieve ontwikkeling door.

Beide teams boeken sportieve successen. Dames 1 werd afgelopen jaar tweede in de Vrouwen Basketball League en Heren 1 behaalde als debutant de Final Four in de Promotiedivisie.

Sportieve successen gaan veelal gepaard met extra financiële uitgaven door stijgende kosten.
Stijgende kosten die voortvloeien uit meer trainingsmogelijkheden, behoud van het huidige- en investeren van nieuw spelersmateriaal, uitbreiding van media-apparatuur, bekostigen van opleidingen enz. enz.

In samenspraak met de Stuurgroep professionalisering topsport, overleg met de commissie voorzitters en aspiraties van de Technische Commissie, heeft het bestuur besloten entree te heffen van € 3,00 voor de thuiswedstrijden van Dames 1 en Heren 1 voor niet leden. Kinderen onder de 16 jaar hoeven geen entree te betalen.

Leden, vrijwilligers, Vrienden van Grasshoppers en sponsoren hebben vrij toegang.

Niet leden kunnen lid worden van de Vrienden van Grasshoppers.

De doelstelling van Vrienden van Grasshoppers is basketbalvereniging Grasshoppers met behulp van mensen die zich kwalificeren als “Vriend van Grasshoppers ” in financiële opzichte te steunen. De achterliggende gedachte hiervan is dat een grotere financiële huishouding vroeg of laat de basis zal zijn voor een groter sportief succes van Dames 1 en Heren 1 van Grasshoppers, waar wij net als vele anderen na jaren zo naar uitzien!
Omtrent de financiële ondersteuning van Grasshoppers worden door de Commissie Vrienden van Grasshoppers jaarlijks afspraken gemaakt met het bestuur over de besteding ervan. De gelden worden aangewend voor specifieke en zichtbare doelen. Via deze constructie maken de Vrienden van Grasshoppers deel uit van Grasshoppers en brengen daarmee de doelstelling tot leven: structurele verbetering van de prestaties van de standaardteams.

Een Vriend van Grasshoppers wordt gedreven door liefde voor de club en is bereid om onder zakelijke doch vriendelijke voorwaarden Grasshoppers financieel te ondersteunen.
Een vriend van Grasshoppers brengt jaarlijks tot wederopzegging minimaal € 50,- in.

Een Vriend van Grasshoppers ontvangt 2 Vriendenkaarten op naam om 1 gast mee te kunnen nemen naar de wedstrijden van Dames 1 of Heren 1.

Mocht u meer informatie wensen, of u eigen aan willen melden als lid van Vrienden van Grasshoppers, stuur dan een e-mail naar vriendenvan@grasshoppers.nl

Een duidelijke uitleg voorafgaand aan publicatie is door een misverstand uitgebleven. Dat is niet correct en kunnen we ook niet meer terugdraaien en betreuren wij oprecht ten zeerste.

Met het bovenstaande hoop ik namens het bestuur en de Stuurgroep professionalisering topsport, uitleg te hebben gegeven waarom wij vinden entree te moeten gaan heffen.

Namens het bestuur,

John Spaan
Voorzitter

ps. Hier het formulier om u op te geven als Vriend van Grasshoppers.

button-kaartjes

By | 2018-01-22T18:23:58+00:00 september 23rd, 2016|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

Leave A Comment